Messi och Sigge på utställning i Gävle på SSPK maj 2012.